Firma Steiner

Představení společnosti

Firma Steiner je od roku 1991 soukromou společností se sídlem v Praze.

Zabýváme se výhradně vývojem specializovaného programového vybavení pro zdravotnictví, přičemž vycházíme z dlouholetých zkušeností z práce v tomto oboru jak našich pracovníků, tak externě spolupracujících odborníků.

Komplex našich programů se skládá ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle konkrétních potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Dodávky programového vybavení řešíme komplexně, se zárukou aktualizace novými verzemi podle metodiky VZP a ÚZIS.

V případě potřeby jsme schopni zajistit vhodnou výpočetní techniku.

Základní informace

Steiner, s.r.o.
Praha - Horní Měcholupy, Dýšinská 477, PSČ 109 00
IČO: 26488931
DIČ: CZ26488931
zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 85437

Projekt s podporou fondů EU

"Rozvoj vývojových kapacit firmy Steiner"

Cílem našeho projektu je zřízení vývojového centra, které bude mít na starosti vývoj a implementaci komplexního SW řešení pro darování krvetvorných buněk, jejich zpracování a uskladnění stejně jako SW pro podporu imunogenetických vyšetření. Výstupem bude dodávka uceleného řešení tak, aby toto bylo dostupné i v zemích, které nemají možnosti podobné řešení sami vyvinout, ať již z nedostatku kapacit či financí.

Certifikace ISO 9001 a ISO 27001

Firma Steiner se dlouhodobě snaží zlepšovat kvalitu svých produktů a služeb. V roce 2011 jsme v tomto směru podnikli významný krok - úspěšně jsme dokončili certifikaci systému managementu kvality (QMS) dle normy ISO 9001 a současně také certifikaci systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ISO 27001. To je pro naše české i zahraniční zákazníky záruka, že splňujeme náročné požadavky těchto norem a dodržujeme mezinárodní standardy při vývoji informačních systému, poskytování služeb a řízení společnosti.

Certifikace ISBT 128

Firma Steiner, s.r.o. získala certifikát ICCBBA. To znamená, že zákazníci jejího software mohou pro značení svých produktů využívat systém ISBT 128.