Laboratorní informační systém

Laboratorní informační systém

Orpheus je moderní laboratorní informační systém, který nabízí komplexní řešení pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína. Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

LIS - Orpheus

 • členění laboratoře do subsystémů
 • paralelní příjem požadavků
 • elektronický příjem žádanek
 • maximální využití čárových kódů
 • napojování analyzátorů on-line
 • vstup výsledků z analyzátorů do systému
 • generování a tisk pracovních listů pro jednotlivé přístroje
 • automatické kontroly nad výsledky
 • automatická validace výsledků dle kritérií
 • dvoustupňová kontrola - laborantská a lékařská kontrola
 • export výsledků - vlastní formát, Dasta; tisk zpráv laboratorního vyšetření; tisk hlavní knihy
 • expedice výsledků na ostatní oddělení
 • kumulativní zprávy
 • archivace výsledků a jejich možný tisk
 • možnost přenesení požadavků do dalších dní
 • statistiky a kontroly kvality
 • ekonomický rozbor činnosti laboratoře
 • účtování výkonů vůči pojišťovnám
 • přístupová práva a vysoká úroveň zabezpečení
 • vedení skladu labochemikálií s vazbou na analyzátory

Výhody systému Orpheus

 • pokrytí všech typů laboratoří, včetně speciálních provozů
 • soulad s českými a mezinárodními normami
 • on-line připojení analyzátorů a přístrojů
 • automatizace řady procesů
 • maximální využití technologie čárových kódů
 • vysoká variabilita a konfigurace systému
 • optimalizace na základě skutečných parametrů provozu
 • uživatelsky přívětivé prostředí MS Windows
 • vstřícné koncové ceny (pořízení, technologie, provoz)
 • zkušenosti s provozem velkých laboratoří fakultních nemocnic

Vybrané reference:

FN Motol (v provozu od roku 2006, všechny centrální laboratoře)

 • "LIS FN Motol má některé v ČR zatím unikátní prvky a charakteristiky, které jej řadí k nejprogresivnějším LIS v praxi." - Mgr. Doupovcová a Prof. Průša

FN Královské Vinohrady
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Modul mikrobiologie

Modul Mikrobiologie je specializovaný informační systém pro správu mikrobiologické laboratoře splňující mezinárodní akreditační požadavky.
Funkce modulu mikrobiologie pokrývají široké spektrum laboratorních aktivit, zahrnujících kompletní laboratorní postupy při příjmu vzorků, přes přehledy výsledků až po vyúčtování.
Vzhled a funkce programu může být upraveno na míru díky velkému množství parametrů.
Modul může být propojen s externími systém a přístroji.

Základní rysy modulu

 • Databáze pacientů (identifikace pacienta, kontakty, diagnózy, historie pacienta, medikace...)
 • Přizpůsobitelné subsystémy (sérologie, mykologie, bakteriologie...)
 • Seznam přijatých a zpracovávaných žádanek
 • Dvoustupňová kontrola - laborantská a lékařská kontrola
 • Každá žádanka prochází šesti stavy
 • Aktualizované EUCAST antimikrobiální mezní hodnoty
 • Optimalizace práce - často používané operace jsou seskupeny a zpřístupněny pro uživatele nadefinovanými tlačítky
 • Předdefinovaný text interpretace výsledků
 • Funkce supervizora - schvalování výsledků
 • Zautomatizované účtování
 • Editovatelné číselníky
 • Tisk protokolů

Přednosti modulu

 • Flexibilita a přizpůsobení
 • Podpora kompletního koloběhu laboratorních žádanek
 • Řízení laboratorních pracovních postupů
 • Interaktivní uživatelsky nadefinované pracovní listy
 • Přizpůsobitelné žádanky a výsledkové listy
 • Import dat z externích systémů
 • Export dat do ostatních LISů v různých formátech
 • Aplikace podporuje více oken otevřených najednou
 • Individuální nastavení uživatelských práv a rolí
 • Tři roky záruka funkčnosti

Výhody modulu

 • Uživatelský přívětivý a intuitivní program
 • Flexibilní řešení, zaručené začlenění požadavků na úpravu
 • Dlouhodobá záruka dodržování regulačních předpisů
 • Všechna data v jednom bezpečném systému, pravidelné zálohy databáze
 • Validace procesu každé vydané verze
 • Certifikát Systém řízení kvality ISO 9001:2008
 • Certifikát Systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001:2013
 • Profesionální HelpDesk
 • 20 let zkušeností s vývojem zdravotnického a laboratorního softwaru
 • Soulad s českými a mezinárodními normami
 • On-line připojení analyzátorů a přístrojů
 • Automatizace řady procesů
 • Maximální využití technologie čárových kódů
 • Zkušenosti s provozem velkých laboratoří fakultních nemocnic

Modul patologie

 • Osobní údaje pacienta (vstup, oprava), žádanka, přístupová práva k žádance.
 • Napojení na centrální historickou DB, přijímací kancelář (jednotná správa přístupu k účtu a parametrům - možnost vyhledávání)
 • Napojení na centrální číselníky nemocničního systému, zajistit nemodifikovatelnost informací v záznamu od určitého okamžiku - kritérium bude upřesněno a vázáno na to, že nastala určitá událost.
 • Napojení na účtárnu výkonů (editor dokladů), napojení na komplement (laboratoře) v rozsahu prohlížení dat zvoleného pacienta
 • Denní provoz: Systém obsahuje čtyři pracoviště - biopsie, cytologie, gynekologie, nekropsie. Založení hlavičky, současně se zobrazí přehled všech minulých žádanek pacienta v patologii dle požadavku (např. pro cytologii se zobrazí i žádanky z biopsie). Číslo žádanky generuje systém, lze je opravit, nebo se vkládá ručně (nekropsie).
 • Po vložení hlavičky se zobrazí okno pro vkládání informací o vzorcích (orgány)
 • Vkládání výsledků - Po vložení výsledků se zobrazí okno pro vkládání kódů pojišťovny - pomocí předdefinované tabulky nebo stromu
 • Oprava hlavičky žádanky, Výmaz žádanky
 • Oprava seznamu vzorků (orgánů)
 • Zápis zprávy a dodatku ke zprávě s možností tisku
 • Tisk pracovního deníku (dle data nebo čísla žádanky)
 • Výpis historie všech pacientů (dle data nebo čísla žádanky) s možností prohlížení zpráv a tisku seznamu žádanek
 • Statistika: statistické výstupy dle požadavku, univerzální sestava s volbou z více položek (cca 15 položek), výpis pacientů s možností prohlížení zpráv a tisku
 • Diapozitivy, udržování jedné nebo více databází diapozitivů s vazbou na žádanku: Vložení informace o diapozitivum, oprava informace o diapozitivu, výpis podle klíčových slov s možností prohlížet/tisknout příslušnou zprávu, prohlížení databáze s možností hledání a filtrování
 • Účty: Oprava položek v účtu, Vkládání a oprava dodatků, Výpis žádanek, které nemají přiřazen žádný kód pojišťovny, Tvorba účtů, výpisy
 • Servis, změna lékaře - umožní změnit vyšetřujícího lékaře hromadně pro skupinu založených žádanek, údržba číselníků, parametrů, změna hesla, změna uživatele ...