Modul Perseus - Patologie

Modul Perseus pro řízení pracovních procesů je samostatný funkční blok, který na vstupu převezme formalizovanou žádanku z modulu Patologie a na výstupu odevzdá souhrnnou textovou položku obsahující popis procesů, které laboratoř patologie při realizaci žádanky provedla.

Modul Perseus umožňuje jak bezdotykové ovládání programu, tak pomocí dotykové obrazovky, což vede k ulehčení práce v provozu.