Nemocniční informační systém Chameleon

 

 

Chameleon je vysoce kvalitní řešení elektronické zdravotnické dokumentace (EZD) založené na izraelské technologii a izraelské znalosti zdravotnické péče. Širokému spektru poskytovatelů zdravotnické péče a zdravotnických institucí umožňuje přejít z papírového zdravotnického záznamu na digitální, čímž přináší a poskytuje digitalizovanou horizontální perspektivu na proces hospitalizace. Tento širší pohled umožňuje zlepšení managementu zdrojů, zefektivnění administrativy a zlepšení bezpečnosti pacientů a klinických výsledků. Chameleon je navržen pro každý typ instituce napříč zdravotnictvím, včetně nemocnic s akutní péčí, dětských oddělení, ambulantních klinik a ordinací, rehabilitačních center, geriatrických a psychiatrických lékařských center a porodnictví.

O Chameleonu

Chameleon je leader na poli EZD v Izraeli. Operuje ve více než 40 zdravotnických centrech všech typů a velikostí. Každý den je používán více než 25 000 zdravotnickými pracovníky a profesionály.

Chameleon je informační systém elektronické zdravotnické dokumentace pro organizaci nemocničního klinického „shop floor“. Toto řešení umožňuje opravdovou kontinuitu péče pomocí uchování všech informací o pacientovi v jednom záznamu.

Systém přináší prostor, kde zdravotnické organizace všech typů a velikostí mohou spravovat na jednom místě všechny informace a data pacientů a sledovat jejich status a aktivity, které se jich týkají.

 

 

Chameleon se integruje se všemi ostatními informačními systémy v dané organizaci: registrační místnost, účtárna, PACS & zobrazování, laboratoř, plánování, analytika a mnoho dalších.

Filozofie tohoto systému je jasná: jeden pacient = jeden záznam

Co se týče přístupu, systém je dostupný přes webový prohlížeč, ale je možné do něho vstoupit také pomocí mobilního telefonu nebo dokonce soukromého počítače z domova.

Chameleon byl customizován pro implementaci v českém prostředí, je připraven na českou formu účtování a splňuje všechny legislativní požadavky.

Hlavní přínosy řešení systému Chameleon

Chameleon sleduje cestu pacienta pomocí integrace všech klinických dat ze všech informačních systémů na jedno místo. Každá fáze procesu péče je v Chameleonu plně dokumentována a je jednoduše přístupná všem ošetřovatelům v daném momentě poskytování péče.

 

·           Plná kontinuita péče – jeden pacient = jeden záznam

·           Klinická kvalita a bezpečnost – zajištění přístupu ke správným informacím správným lidem ve správný čas – to je, jak Chameleon                  zlepšuje bezpečnost pacientů a snižuje zátěž uživatele pomocí lepší podpory klinického pracovního postupu a rozhodování

·           Zaměření na pacienta – neustálé posilování bezpečnosti pacientů a redukce chyb pomocí efektivního využívání sytému Chameleon

·           Zlepšení koordinace péče – každý člen zdravotnického týmu má s pacientem specifickou interakci, a proto také do určité míry                        odlišný pohled na pacienta. Ve skutečnosti se tím může celkový pohled na pacienta roztříštit a pohledy jednotlivých specialistů                        rozcházet. Chameleon snižuje tuto roztříštěnost péče pomocí integrace všech pacientských informací a dat do jednoho záznamu a                jejich distribuci všem autorizovaným poskytovatelům zdravotnické péče.

Jak to děláme?

Pomocí vestavěné integrační vrstvy, která umožňuje propojení s jakýmkoliv jiným systémem v organizaci, bez potřeby speciálního vývoje, použitím standardních zdravotnických protokolů jako jsou HL7, DICOM, BAPI, XML a mnoho dalších.

Máme rozhraní připravená k použití pro prakticky cokoliv, co může produkovat data. Používáme propojovací „engine“ zvaný Ensemble, který nám umožňuje propojení s okolním světem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled Ekosytému systému Chameleon