Radiologický informační systém

Radius je radiologický informační systém pro komplexní řízení oddělení zobrazovacích metod. Umožňuje pracovat s textovými i obrazovými informacemi.

Stručný přehled funkcí

 • Vstup a oprava žádanky pacienta s vazbou pacienta na centrální registr a přijímací kancelář
 • Vstup a oprava provedených vyšetření pacienta s automatickým generováním výkonů a materiálu pro dané vyšetření s možností zásahu laboranta do výčtu položek účtu Automatické generování účtů pro pojišťovny z dat žádanky do centrální přijímací kanceláře s propojením na centrální účtárnu výkonů
 • Vstup lékařského popisu
 • Sledování provozních stavů a rozpracovanosti žádanky pacienta (rozpracované, ukončené snímky)
 • Diferencovaný přístup uživatele k vyšetření (lékař, laborant, atd.)
 • Historický archiv popisů snímků, respektující velké rozsahy dat (strukturovaný archiv)
 • Tisky a zobrazení výsledků vyšetření, pracovní tisky, tisky statistik
 • Základní statistika, zatížení vyšetřoven
 • Zadávat zdravotnický materiál spotřebovaný pro vyšetření dle žádanky, koordinace se skladem SZM
 • Možnost zadávání tzv. klíčování snímků, tj. kategorizace snímků do statistických tříd
 • Evidence půjčování rozpracovaných snímků
 • Evidence půjčování snímků z archivu
 • Statistika provozu, výkonů, vyšetření
 • Možnost vyhodnocení klíčování snímků
 • Monitoring citlivých informací (prohlížení snímků, tisky, účtování)
 • Možnost prohlížet popisy vyšetření na síti nemocnice, zabezpečení přístupu k snímkům systémem přístupových práv
 • Vstupy žádanek po sítí nemocnice
 • Napojení na centrální historickou DB, přijímací kancelář
 • Napojení na centrální číselníky nemocničního systému