Registry dárců krvetvorných buněk

Registry dárců krvetvorných buněk

Prometheus je celosvětově užívaný systém pro komplexní správu dat Registrů dárců krvetvorných buněk. Systém eviduje dárce a příjemce a každodenně provádí vyhledávání vhodných dárců pro příjemce. Systém Prometheus umožňuje reportování do WMDA (World Marrow Donor Association) a je také napojen na síť EMDIS (European Marrow Donor Information System), mezinárodní síť dárců kmenových buněk, která nyní pokrývá 90% dárců celosvětově. Systém Prometheus používá 25 národních registrů z celkového počtu 40 registrů, sdružených v této síti.

Prometheus používá algoritmus vyhledávání DNA (serologie není zapotřebí). Tento algoritmus byl testován a porovnán s vyhledávacími algoritmy NMDP a ZKRD.

Funkce

 • Databáze dárců (včetně CBU, vlastní + EMDIS + zahraničních dárců mimo EMDIS)
 • Databáze pacientů (lokální + EMDIS pacienti + zahraniční pacienti mimo EMDIS)
 • Vyhledávání dárců (národní / mezinárodní, pravděpodobnosti shody, komplexní, spolehlivé, ověřené)
 • EMDIS / EMDISCord (mezinárodní komunikace, řízení žádostí)
 • Integrace s dárcovskými centry a HLA typizačními laboratořemi
 • Finance (faktury)
 • Dohled nad dárcem / pacientem, CT, záznamy o transplantaci 
 • Řízení kvality dat - systém automaticky kontroluje dárcovskou databázi každou noc a upozorňuje uživatele na nesrovnalosti
 • Analytický nástroj - různé statistické dotazy, kontroly konzistence databáze, vyhledávání nesystémových chyb v datech apod.
 • Připojení k laboratornímu softwaru HLA Orpheus
 • Leták ke stažení

Výhody

 • Dlouhodobá záruka splnění požadavků na akreditaci (WMDA, EMDIS)
 • Export do BMDW / Netcord a dalších systémů
 • Generování dopisů a emailů dárcům, podle uživatelem definovaných šablon
 • Velmi flexibilní systém, mnoho možností přizpůsobení!
 • Přizpůsobitelné přehledy (na obrazovce, tisk, export do formátu PDF, Excel, Word)
 • MS Windows software
 • Statistiky a zprávy (např. Výroční zpráva WMDA)
 • Uživatelská práva a pravidla
 • HLA tabulky - automaticky aktualizovány (včetně MAC) a přímo z primárních internetových zdrojů
 • Technická a uživatelská podpora
 • Snadno použitelná softwarová aplikace
 • Ověřovací proces každé vydané verze
 • Vývoj specifických nových funkcí na vyžádání