Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Vývoj

Program byl vyvíjen od roku 1994 ve spolupráci s transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Ostrý provoz nastal v lednu 1996, a poprvé komerčně je produkt nabízen od konce roku 1996. Vývojový tým má 10 pracovníků, kteří sledují aktuální normy a vyhlášky MZ ČR, SÚKL a datové standardy.

Technologie

 • Systém Amadeus může běžet na OS MS Windows Server, nebo na OS Linux
 • Systém Amadeus poskytuje jednotné SW prostředí pro všechna uživatelská pracoviště transfuzního oddělení a případná externí pracoviště využívající tento systém. Ovládání uživatelských aplikací je jednotné z hlediska grafického uživatelského rozhraní.
 • Systém Amadeus nabízí moderní grafické uživatelské rozhraní.
 • Všechny části systému Amadeus jsou integrované a modulárně koncipované.
 • Všechny části systému Amadeus komunikují v českém jazyce, včetně funkcí vyhrazených administrátorům a správcům systému.
 • Funkcionalita a ovládání všech částí systému Amadeus je dokumentována formou uživatelské příručky, tlačítko Pomoc v systému obsahuje podrobnou uživatelskou dokumentaci – včetně podrobného popisu struktury dat a popisu jednotlivých příkazů systému.
 • U všech vstupních údajů, kde je to z logiky věci možné, systém Amadeus provádí kontrolu správnosti jejich zápisu.
 • Systém Amadeus obsahuje kontextovou nápovědu pro obsluhu funkcí a zadávání vstupních údajů.
 • V systému Amadeus jsou uživatelům přiřazovány role podle oblastí jejich působnosti.
 • Systém pracuje s čárovými kódy.
 • Lze předdefinovat šablony často používaných textů.
 • V systému Amadeus je možné vidět veškeré údaje dárců, včetně údajů ze všech minulých návštěv.
 • Lze připojit tiskárny čárových kódů Zebra.
 • Lze připojit veškeré analyzátory a přístroje, které jsou na transfuzních odděleních nemocnic používány.
 • Systém Amadeus provádí úkony údržby (archivace dat, správa číselníků apod.) za nepřetržitého provozu a v denním čase voleném zadavatelem.
 • Systém umožňuje přístup ke všem datům po celou dobu provozu systému.
 • V systému je možno tvořit statistiky dle zvolených zadaných kritérií (např. expedice přehled skladu dle antigenů, reakce dárců na odběr atd.).