Univerzální Nemocniční Informační Systém

Univerzální Nemocniční Informační Systém

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Pro maximální bezpečnost uložených dat se doporučujeme vyčlenit jeden centrální server, na kterém doporučujeme instalovat OS Linux s SQL databázovým serverem Firebird/InterBase. Dle naších dlouholetých zkušeností je tato konfigurace z hlediska ceny a výkonu optimální. Cena OS Linux i cena databázového serveru FireBird je nulová. V případě potřeby lze databáze systému UNIS - vzhledem k jejich modularitě - rozložit na více fyzických serverů. Tento krok má význam v případě, že uživatel volí (nebo již vlastní) více méně výkonných serverů nebo z důvodu bezpečnostní politiky nechce umístit veškerá data na jednom fyzickém serveru. Operační systémy dalších serverů doporučujeme opětovně volit OS Linux i když systém to nevyžaduje. Lze takto kombinovat na jedné síti např. servery s OS Linux, OS Windows NT nebo OS Windows 2000 nebo vyšší. Systém je také schopen pracovat na samostatném počítači pod OS Windows na který se instaluje tzv. lokální server FireBird. Tato konfigurace se s oblibou využívá pro samostatná nebo detašovaná pracoviště, která nejsou napojena na síť zdravotnického zařízení.

Zvolená technologie maximálně využívá open source software, tj. otevřený software. Tedy operační systém Linux i databázový stroj FireBird jsou open source.

Zvolená koncepce umožňuje využít celou paletu HW technologií centrálního serveru. Od strojů s technologií RISK firmy HP, přes stroje firmy Sun s operačními systémy UNIX až po jednoduché servery s procesorem Intel Pentium.

V případě, že nemocnice vlastní servery a koncové stanice výše uvedených parametrů, lze náš systém na těchto strojích provozovat.

Databázový systém Firebird/Interbase

Na straně databázového serveru je upřednostněna SQL databáze Firebird/InterBase, která je pro danou aplikaci optimální pro své cenové a funkční vlastnosti. Firebird/InterBase je transakční databázový server, který dodržuje normu ANSI SQL-92. Svou unikátní multigenerační architekturou, která je určena zejména pro vysoce spolehlivé provozy s nízkou náročností na administraci databáze, přináší do systému UNIS bezpečnost a stabilitu s téměř nulovým nárokem na administraci databáze. Programové vybavení maximálně využívá vlastnosti databázového SQL serveru formou uložených procedur a transakčního zabezpečení operací nad databází. Výhodou databázového stroje Firebird/InterBase je možnost on-line archivace za provozu.

Archivační systém

Speciální modul archivace je nastaven tak, že automaticky v definovaných časových intervalech se archivují databáze za plného chodu systému. Výsledek archivace je komprimován a zašifrován. Takto vzniká soubor na pevném disku serveru, který se doporučuje odsouvat na archivační médium.

Archivaci lze samozřejmě řešit i nákladnější páskovou nebo speciální archivační jednotkou v případě speciálního přání zákazníka.

Součástí dodávky našeho SW je i návrh, instalace a konfigurace serverů a jejich operačního systému. Jsme také schopni převzít správu operačních systémů na serverech, kde běží náš systém.

V rámci komplexní dodávky jsme schopni dodávat značkové servery s tříletou zárukou.

V případě potřeby jsme schopni spolupracovat s dodavatelem HW, který bude určen nemocnicí. V případě potřeby jsme schopni spolupracovat se správcem operačních systémů, který bude určen nemocnicí.

Pomocí našich subdodavatelů jsme schopni navrhnout, projektovat a realizovat počítačovou síť dle zadání a potřeb nemocnice nebo inovovat stávající síť. Dále jsme schopni zprostředkovat odkup a odvoz veškerých stávajících PC zařízení, odvoz a ekologickou likvidaci vyřazených počítačů, upgrady starších PC v nízkých nákladech, profylaxe IT zařízení - hlavně tiskáren, klávesnic, myší (při uzavření servisní smlouvy se dělá periodicky v rámci smlouvy), servisní zásahy na dodanou techniku on-site (náhradní díly skladem – možná doba odezvy 4 hodiny), možnost uzavření servisní smlouvy na servisování veškeré IT výbavy ústavu, možnost elektronické archivace dokumentů (jakýchkoli včetně receptů) -skenování, řazení a vypalování na CD nebo DVD.

Minimální konfigurace koncové stanice je klasické PC s alespoň 1 GB místem na disku a s alespoň 128 MB RAM (doporučujeme 1 GB). Operační systém 2000, XP nebo Vista. Není potřeba žádný další placený software třetích stran.

Systém umí tisknout na běžné tiskárny kompatibilní s operačním systémem Windows. Volba tiskárny je závislá na provozu konkrétního pracoviště. Zpravidla doporučujeme laserové tiskárny do lékařských provozů nebo jehličkové tiskárny. Pro tisk čárkových kódů nepožadujeme speciální tiskárny. Systém má speciální moduly pro tisk čárkových kódů i na běžných tiskárnách.

Součástí dodávky našeho SW je i návrh, instalace a konfigurace serverů a jejich operačního systému. Jsme také schopni převzít správu operačních systémů na serverech, kde běží náš systém.

V rámci komplexní dodávky jsme schopni dodávat značkové servery s tříletou zárukou.

V případě potřeby jsme schopni spolupracovat s dodavatelem HW, který bude určen nemocnicí. V případě potřeby jsme schopni spolupracovat se správcem operačních systémů, který bude určen nemocnicí.

Pomocí našich subdodavatelů jsme schopni navrhnout, projektovat a realizovat počítačovou síť dle zadání a potřeb nemocnice nebo inovovat stávající síť. Dále jsme schopni zprostředkovat odkup a odvoz veškerých stávajících PC zařízení, odvoz a ekologickou likvidaci vyřazených počítačů, upgrady starších PC v nízkých nákladech, profylaxe IT zařízení - hlavně tiskáren, klávesnic, myší (při uzavření servisní smlouvy se dělá periodicky v rámci smlouvy), servisní zásahy na dodanou techniku on-site (náhradní díly skladem – možná doba odezvy 4 hodiny), možnost uzavření servisní smlouvy na servisování veškeré IT výbavy ústavu, možnost elektronické archivace dokumentů (jakýchkoli včetně receptů) -skenování, řazení a vypalování na CD nebo DVD.

Přehled modulů

 • Jádro systému pokrývá registr pacientů, přijímací kancelář nemocnice, včetně výkazů NZIS, pojišťovnu a systém DRG.
 • Chorobopis pacienta pokrývá práci lékaře na ambulantní a lůžkové části nemocnice.
 • Speciální moduly umožňují nad rámec chorobopisu plánování a objednávání pacientů k hospitalizaci, prohlížení výsledků z komplementu, napojení systému na datové rozhraní MZ ČR.
 • Modul operačních sálů umožňuje vedení operační dokumentace a zadávání spotřeby materiálů na jednotlivé operace.
 • Modul účtování cizinců je speciální modul pro účtování cizinců – evidence plateb, napojení na účtovací SW.
 • Radiodiagnostický modul řeší provoz zobrazovacích pracovišť.
 • Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení Amadeus je komplexní program pro oddělení TO.
 • Modul skladového hospodaření eviduje uskladnění materiálu na odděleních.
 • Modul pro objednávání služeb a materiálu řeší objednávky těchto komodit na úroveň oddělení a sleduje jejich případnou objednávku mimo ZZ a jejich dodávku objednávajícímu.

 • Modul protetika slouží pro řízení výroby protetických pomůcek.

 • Modul pro objednávání stravy řeší objednávku stravy pacientů.

 • Modul Manager umožňuje ekonomický pohled na provoz ZZ, porovnává příjmy a výdaje.

 • Laboratorní informační systém pokrývá provoz laboratoře.

 • Modul laboratoře mikrobiologie řeší provoz mikrobiologické laboratoře.

 • Modul patologie řeší provoz patologie.

 • Modul Oční umožňuje vedení operační dokumentace na Očních klinikách.

Jednotlivé moduly lze instalovat dle potřeb odběratele vzhledem k jejich modularitě. Všechny výše popsané moduly jsou vyvíjeny a instalovány výhradně naší firmou.

Komunikace s ostatními systémy

UNIS je koncipován jako otevřený systém, který v případě potřeby lze napojit na další - vnější systémy (např. rozhraním ODBC, ADO). Součástí systému jsou interaktivní grafické nástroje (např. interaktivní SQL, Paradox pro Windows), které umožňují pro koncového laického uživatele - v případě, že k tomu má oprávnění - on-line práci s daty a export dat do *.dbf nebo *.db formátu s možností dalších transformací do XML formátu nebo formátů Microsoft Office.