XXXVI. Olomoucké hematologické dny

XXXVI. Olomoucké hematologické dny

Ve dnech 22. – 24. 5. 2024 se naše společnost již tradičně zúčastní konference Olomoucké hematologické dny. I letos bude součástí Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a také Symposium on Advances in Molecular Hematology.

Konference se zaměří na odborné sekce, kde bude klást důraz na praktické, zajímavé a někdy i neobvyklé aspekty diagnostiky, léčby a řešení komplikací onemocnění krvetvorby. Na základech rozboru případových studií budou přednášející, panely odborníků a auditorium diskutovat současné možnosti komplexní péče o naše pacienty v reálném prostředí českého zdravotnictví.

Budete-li se účastnit této konference, můžete navštívit náš stánek a potkat se i s našimi kolegy.

Program lze nalézt na: https://www.olhemdny.cz

Přejít nahoru