Seminář ve spolupráci s firmou Becton Dickinson a obchodním oddělením Velvyslanectví USA

Propojená správa léků – Zlepšení logistických pracovních postupů a bezpečnosti nemocničních léků

Podíleli jsme se na organizaci semináře „Propojená správa léků – Zlepšení logistických pracovních postupů a bezpečnosti nemocničních léků “ , který se konal dne 5. 10. 2023 v Ambassador’s rezidenci, kde nás přivítal sám velvyslanec Bijan Sabet. Seminář byl vytvořen ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a firmou Becton Dickinson.

2023 International Donor Registry Conference, Hanau, Germany

2023 International Donor Registry Conference, Hanau, Germany

Ve dnech 18. – 21. 6. 2023 se naše společnost zúčastnila již 13. mezinárodní konference WMDA, která se konala v německém Hanau. Mohli jste se zde setkat s našimi zástupci, kteří prezentovali poster týkající se projektu Trimmus (Transplant Immunology Decision Support System).

3. ročník Pracovního setkání s AGEL Transfúzní službou a.s.

3. ročník Pracovního setkání s AGEL Transfúzní službou a.s.

Ve dnech 15. – 16. 6. 2023 proběhne již 3. ročník Pracovního setkání s AGEL Transfúzní službou a.s.

Na tomto setkání bude mimo jiné naše společnost prezentovat informační systém Amadeus, konkrétně změny, nové funkce a budoucnost vývoje tohoto systému a také proběhne ukázka našeho objednávkového systému Tempus.

Projekt LIS pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Projekt LIS pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Účelem veřejné zakázky bylo dodávka a implementace Laboratorního informačního systému (dále také „LIS“) pro řešení následujících, vzájemně propojených oblastí činností a to: LIS – Biobanking, LIS – Vertikální audit / Skladové hospodářství, LIS – Kontrola kvality (QoC), Řízená laboratorní dokumentace a LIS pro imunogenetiku včetně integrace se stávajícími systémy v ÚHKT.

  • LIS – Biobanking: zajištění řízení a kontroly procesů Biobanking mezi LIS a roboticky řízeným skladem. Požadavkem na řešení bylo zajištění procesů pro vytváření sad vzorků, které budou označeny a informace o nich předány elektronickou formou robotovi, který vzorky ukládá.
  • Řešení LIS – Vertikální audit / Skladové hospodářství: evidence příjmu chemikálií využívaných v rámci měření, evidování výdeje chemikálií v rámci provozu LIS na daný přístroj a metodu v daném časovém intervalu.
  • Řešení LIS – Kontrola kvality: samostatný modul, který se využívá ke sběru výsledků kontrolních vzorků a jejich statistickému zpracování. Data se zpracovávají odděleně pro konkrétní kombinaci Přístroj – Kontrola – Metoda – Šarže – Hladina.
  • Řízenou laboratorní dokumentace: realizace procesů a nástroje pro vytváření, ukládání a revidování požadované laboratorní dokumentace v prostředí řízené laboratorní dokumentace ÚHKT.
  • LIS pro imunogenetiku: laboratorní informační systém, který kompletně pokrývá pracovní postupy HLA genotypizace a serotypizace prováděné v ÚHKT včetně systému vyhledávání dárců krevních destiček. Systém pokrývá celý proces laboratoře od přijetí žádanky na vyšetření se vzorky, přes zpracování vzorků, plánování pracovních listů, laboratorní proces, analýzu výsledků, jejich schválení a vydání výsledkové zprávy. Systém umožňuje vyhledání vhodných dárců krevních destiček z databáze a zajišťuje vyhledávání dle uživatelem zadaných kritérií, tak i vyhledávání vhodného dárce podle uloženého profilu příjemce krevních destiček.

Steiner, s.r.o. jako člen ČISOK

Steiner, s.r.o. jako člen ČISOK

V roce 2020 jsme se stali členy Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK), avšak kvůli covidové situaci nemohlo proběhnout setkání s novými členy a předání členského listu. Nakonec se setkání se uskutečnilo 19. 10. 2022 a zástupkyně naší společnosti byly u toho.

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

Ve dnech 18. – 20. 1. 2023 proběhnou již 23. Pražské hematologické dny, kterých i my budeme jejich součástí a můžete se s námi setkat.

Dle předběžných informací se zúčastní více než 300 odborníků z České republiky a ze zahraničí.
Na akci bude kromě odborných jednání současně probíhat výstava partnerských firem a v určených termínech satelitní sympozia.

Více informací na: https://www.phd.cz/

XXXI. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXXI. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Ve dnech 15. – 17. 9. 2022 proběhla XXXI. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, které se zúčastnila i naše společnost. U našeho stánku bylo možné dozvědět se informace o společnosti Steiner, s.r.o. a zároveň o dvou z našich mnoha produktů, kterými jsou Cryus a Orpheus.