Produkty

Přehledná nabídka informačních systémů a software z oblasti zdravotnictví.

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Nemocniční Informační Systém

Nemocniční informační systém

Laboratorní informační systém

Informační systém pro imunogenetické laboratoře

Radiologický informační systém

Informační systém pro registry dárců krvetvorných buněk

Informační systém pro tkáňové banky a laboratoře zpracování krvetvorných buněk.

Digitální podpora procesů v patologické laboratoři.

Softwarové řešení pokrývající všechny fáze medikace pro onkologická oddělení.

Speciálně navržené moduly.

Transplant Immunology Decision Support System

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Nemocniční Informační Systém UNIS

UNIS je komplex modulů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Nemocniční informační systém Chameleon

Chameleon je vysoce kvalitní řešení elektronické zdravotnické dokumentace (EZD) založené na izraelské technologii. Širokému spektru poskytovatelů zdravotnické péče a zdravotnických institucí umožňuje přejít z papírového zdravotnického záznamu na digitální, čímž přináší a poskytuje digitalizovanou horizontální perspektivu na proces hospitalizace. 

 
Radiologický informační systém

Radius je radiologický informační systém pro komplexní řízení oddělení zobrazovacích metod. Umožňuje pracovat s textovými i obrazovými informacemi.

Informační systém pro komplexní správu dat registrů dárců krvetvorných buněk

Prometheus je celosvětově uznávaný systém pro komplexní správu dat registrů hematopoetických kmenových buněk. Systém vede evidenci dárců kmenových buněk, pacientů a každodenního vyhledávání vhodných dárců pro pacienty.

Informační systém pro imunogenetické laboratoře

Snadno použitelné řešení pro imunogenetické a imunohematologické laboratoře a transplantační centra. Podporuje aktivity od příjmu žádanek, automatizované přijímání vzorků a vícenásobné přidělení testů, evidence vzorků, jejich následného zpracování, sledování informovaného souhlasu, přes import sérologických a genotypizačních výsledků z konkrétních přístrojů, konečnou typizaci HLA a haplotypů, rovněž souhrnných výsledkových a porovnávacích zpráv.

Laboratorní informační systém

Moderní laboratorní informační systém, který je určen pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína.  
Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Digitální podpora procesů v patologické laboratoři.

Program Perseus eviduje veškeré procesy prováděné v laboratoři Patologie. Program je také vybaven evidencí uživatelů a nastavení příslušných práv.

Informační systém pro tkáňové banky a laboratoře zpracování krvetvorných buněk.

Program byl vyvinut pro registraci dárců, jejich odběrů, vyšetření, zpracování, uskladnění (případnou likvidaci) produktů v kryoskladu.

Softwarové řešení pokrývající všechny fáze medikace

BD Cato je ucelené softwarové řešení pokrývající všechny fáze medikace: od úvodního sestavení dlouhodobého plánů, přes přípravu až po podání a evidenci cytostatických a dalších kritických léků.

Přejít nahoru