Orpheus LIS

Informační laboratorní systém

Informační systém, který komplexně pokrývá všechny činnosti laboratoří.

Orpheus LIS - je moderní laboratorní informační systém, který je určen pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína.  
Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Vlastní provoz máme založen na pokročilé infrastruktuře, kdy má každý projekt své vlastní vývojové servery a prostředí. Klienti mají k dispozici testovací verze aplikací, které jsou automaticky aktualizovány s každou odevzdanou prací programátorů tak, aby bylo možné vidět a připomínkovat výstupy co nejdříve.

Orpheus LIS je určen pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína . Je využíván ve velkých laboratorních fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích. 

 • laboratoř je členěna do subsystémů
 • paralelní příjem požadavků, tj. možnost číst požadavky z více zdrojů, které vznikají na sobě nezávisle a paralelně
 • elektronický příjem žádanek (propojení na oddělení ZZ)
 • maximální využití čárových kódů pracovních listů
 • distribuce vzorků k analyzátorům, distribuční list umožňuje laboratoři vytváření distribučních stojanů pro analyzátory
 • optimální zatížení analyzátorů - systém ošetří situace, kdy jedna metoda může být měřena na více analyzátorech; zpracování pracovních listů pro metody, skupiny metod, analyzátory, tisk pracovních listů a distribučních listů po dávkách, tzv. kontinuální příjem
 • optimalizace na základě skutečných parametrů provozu, napojování analyzátorů online, t.j. vstup výsledku z analyzátorů do systému
  chemická kontrola (stav kontrolních vzorků)
 • lékařská kontrola (změna výsledku vůči předcházející hodnotě u té samé metody, vztah dvou různých metod u pacienta, vztah metoda-dg apod.)
 • možnost přenesení nezpracovaných požadavků do dalších dní
 • možnost řízení expedice výsledků pacienta na kontrolu
 • export výsledků - vlastní formát, Dasta, IZIP
 • tisk zpráv o laboratorním vyšetření; hlavní kniha
 • vícedenní měření přívodek
 • dlouhodobá archivace výsledků, možnost zpětného výtisku starších průvodek
 • kumulativní zprávy
 • kontroly kvality
 • sklad labochemikálií s vazbou na analyzátory
 • automatické účtování; účtování výkonů vůči pojišťovnám podle metodiky VIP;
  možnost vedení individuálních účtů mimo účty pro pojišťovny
 • statistiky; ekonomicky rozbor činností laboratoře
 • přístupová práva
 • vysoká bezpečnost a dostupnost systému
 • Pokrytí všech typů laboratoří, včetně vysoce speciálních provozů
 • Systém využívá moderní technologie
 • Online připojení analyzátorů a přístrojů, automatizace procesů
 • Maximální využití technologie čárových kódů
 • Vysoká schopnost přizpůsobitelnosti a konfigurace systému
 • Uživatelsky přívětivé prostředí MS Windows, jednotné ovládání
 • Levnější řešení než od konkurenční firmy (pořízení, technologie provoz)
 • Zkušenosti s provozem velkých laboratoří fakultních nemocnic
 • Soulad s českými i mezinárodními normami
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru