Radius

Informační radiologický systém

Informační systém, který komplexně pokrývá všechny činnosti radiologického oddělení.

 • Radiologický informační systém, jenž umožňuje komplexní řízení oddělení zobrazovacích metod
 • Jedná se o velice variabilní program s neomezeně velkou databází
 • Vhodný, jak pro malé instituce, tak i pro nemocnice
 • Kapacitně obsáhne 22 000 vyšetření za měsíc
 • Umožňuje monitoring citlivých informací (prohlížení snímků, tisky a účtování)
 • Nabízí možnost prohlížení popisů vyšetření na síti nemocnice, zabezpečení přístupů ke snímkům systémem přístupových práv
 • Napojení na centrální číselníky nemocničního systému

Radiologický informační systém je vhodný pro malá oddělení i pro velké nemocnice.

 • Vstup a oprava žádanky pacienta s vazbou pacienta na centrální registr a přijímací kalendář
 • Vstup a oprava provedených vyšetření pacienta s automatickým generováním výkonů a materiálu pro dané vyšetření s možností zásahu laboranta do výčtu položek účtu
 • Automatické generování účtů pro pojišťovny z dat žádanky do centrální přijímací kanceláře a propojením na centrální účtárnu výkonů
 • Vstup lékařského popisu
 • Možnost hromadné či individuálního mazání žádanek a žádanek z historie
 • Evidence smazaných žádanek
 • Modul plánovací kalendář vyšetření
 • Funkcionalita generování výsledků vyšetření v dasta formátu (XML)
 • Schopnost automatického odesílání nálezů (popisů) indikujícím lékařům pomocí e-mailu (pokud k danému IČP je zadána e-mailová adresa, popis se automaticky odesílá). Funkce běží na pozadí
 • Sledování provozních stavů a rozpracovanosti žádanky pacienta (rozpracované, ukončené snímky)
 • Diferencovaný přístup uživatele k vyšetření (lékař, laborant, atd.)
 • Historický archív popisů snímků, respektující velké rozsahy dat (strukturovaný archív)
 • Tisky a zobrazení výsledků vyšetření, pracovní tisky, tisky statistik
 • Základní statistika, zatížení vyšetřoven
 • Možnost zadávání tzv. klíčových snímků, tj. kategorizace snímků do statistických tříd
 • Možnost vyhodnocení klíčových snímků
 • Evidence půjčování snímků z archívu
 • Organizace vizit
 • Umožnuje pracovat s textovými i obrázkovými informacemi
 • Mamografický screening
 • Komunikace se systémem PACS pro zobrazování RTG snímků
 • Zobrazování v modalitě „Typ“ typ RTG vyšetření v PACS
 • Statistika provozu, výkonů, vyšetření
 • Vzhled výstupu dle požadavků zákazníka
 • Integrace s jiným nemocničním informačním systémem
 • Optimalizace na základě skutečných parametrů provozu
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Vysoká variabilita a konfigurace systému dle požadavků zákazníka
 • Aplikační SW umožňuje spuštění na stanici propojené se serverem přes VPN pomocí MS terminal server
 • SW umožňuje export položek databáze do formátu txt, event. xls.
 • Velký blok Účtování pojišťovnám, automatické generování účtů pro pojišťovny, kontrola a odsouhlasení výkonů u žádanek, tvorba účtů, přehled účtování, podklady pro vykazování
 • zdravotním pojišťovnám
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Všechna data v jednom systému, zálohy databáze
 • Validace ke každé vydané verzi
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru