Orpheus HLA

Informační systém pro imunogenetické laboratoře

Informační systém, specializovaný pro imunogenetické laboratoře a oddělení tkáňové imunogenetiky.

Orpheus HLA je software pro správu informací specializovaný pro imunogenetické laboratoře a oddělení tkáňové imunogenetiky, který splňuje požadavky EFI/ASHI. Systém pokrývá širokou škálu laboratorních činností HLA, včetně kompletního laboratorního workflow od přijetí nebo vytvoření žádanek, přes odběr vzorků, import typizačních výsledků, porovnání typizací dárců, až po hlášení výsledků, účtování a statistiku. Orpheus lze také připojit k externím systémům a zařízením, ať již pro import dat nebo export výsledků.

Imunogenetické laboratoře a oddělení tkáňové imunogenetiky.

Snadno použitelné řešení pro imunogenetické a imunohematologické laboratoře a transplantační centra. Podporuje aktivity od příjmu žádanek, automatizované přijímání vzorků a vícenásobné přidělení testů, evidence vzorků, jejich následného zpracování, sledování informovaného souhlasu, přes import sérologických a genotypizačních výsledků z konkrétních přístrojů, konečnou typizaci HLA a haplotypů, rovněž souhrnných výsledkových a porovnávacích zpráv. V prostředí programu je možné plánovat pracovní listy pro sérologické a DNA vyšetření používat předdefinované šablony pracovních listů, tisknout pracovní listy, a v neposlední řadě sledovat a provádět jednotlivé laboratorní testy (například v krocích DNA vyšetření – amplifikace, hybridizace a sekvenace a analýza) včetně víceúrovňového schvalování výsledků.

Důležitou součástí aplikace je napojení na systém HLA Core, který umožňuje překládat NMDP kódy a sérologické ekvivalenty na adekvátní zápisy DNA informací, o zjištěných hodnotách alel na daných lokusech tak, aby to odpovídalo standardům World Marrow Donor Association.

Aplikace dále umožňuje uživateli pracovat s čekacími listinami a sledovat pacienta po transplantaci nebo transfúzi, obsahuje nástroje pro výběr nejvhodnějšího dárce pro příjemce orgánu, případně krevních materiálů nebo také nástroje pro vyhledání nejvhodnějšího dárce krevních destiček. Součásti aplikace je také nástroj pro panely dárců a sestavení čtvrtletních protilátek.

Komplexní softwarová funkčnost, která pokrývá všechny aspekty transplantační imunologie při transplantaci pevných orgánů, transplantaci kmenových buněk a transfúzi krevních destiček. Takto komplexní řešení je celosvětově unikátní.

Inovativní funkce pro podporu rozhodování, založené na bioinformatickém výzkumu, poskytující vodítko pro kritická rozhodnutí související s transplantací nebo s transfúzí, která ovlivňují pravděpodobnost přežití pacienta nebo přijetí dárcovských orgánů či krevních materiálů.

Automatizace procesů, spolupráce s online aktualizovanými nomenklaturami alel a lokusů, schopnost přehledného porovnání typizací více dárců na jednom místě.

  • Uživatelsky přívětivé prostředí
  • Všechna data v jednom systému, zálohy databáze
  • Validace ke každé vydané verzi
  • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
  • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
  • Certifikace ISBT 128
  • Profesionální uživatelská podpora
  • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
  • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru