Doktor, který drží moderní tablet, který ukazuje možnosti softwaru

Implementace software

Steiner poskytuje softwarové řešení již od roku 1991. Náš tým odborníků je tu pro Vás, máme hodně zkušeností a know-how jak to udělat, aby vše bylo správně nastaveno a co nejlépe fungovalo.

Analýza a návrh řešení

Náš tým odborníků navrhne nejlepší řešení dle vašich potřeb.

Vytvoření implementačního plánu

Implementační plán pro vás vytvoříme na míru.

Migrace dat

Analýza, vytvoření migrační specifikace, vývoj migračního nástroje, vývoj a validace.

Systémová integrace

vytvoření konektorů pro připojení k jiným systémům nebo k integrační platformě.

Validace

Validační plán obsahuje seznam testů, které pokrývají všechny důležité funkce softwaru.

Školení

Školení personálu u vás na pracovišti.

Pilotní provoz

Pilotní provoz pod zvýšeným dohledem.

Go Live

Předání software do užívání a zahájení ostrého provozu. Náš tým je vám i nadále k dispozici a máte naši podporu.

Přejít nahoru