Jsme firma plná pohodových lidí

Historie společnosti

handshake, contract, buyer-4011419.jpg
1991

Zahájení činnosti.

1992

Orpheus LIS

Vývoj laboratorního systému.

1992

Radius

Vývoj informačního systému pro radiologická oddělení.

1996

Amadeus

První instalace transfuzního systému Amadeus.

1997

Orpheus LIS

Laboratorní informační systém uveden do provozu.

scope, microscope, camera-4256715.jpg
1998

Patologie

Vývoj informačního systému pro patologii.

2001

Transformace společnosti Steiner, s.r.o.

2003

Vývoj informačního systému pro registry dárců krvetvorných buněk Prometheus.

Český registr dárců krvetvorných buněk v IKEMu se stal prvním registrem ve střední a východní Evropě napojeným na EMDIS pomocí systému Prometheus.

2003

Cryus

Vývoj informačního systému pro tkáňové banky a laboratoře zpracování krvetvorných buněk

2010

Vývoj HLA systému Orpheus pro imunogenetické laboratoře a transplantační centra.

2011

Certifikace systému managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 a procesu certifikace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO 27001.

2012

Certifikace ISBT 128 (Information Standard for Blood and Transplant).

2016

Perseus

Vývoj systému pro řízení workflow patologických laboratoří.

2018

Steiner, s.r.o. rozšiřuje spolupráci se společností ICZ

2019

Společnost má zákazníky ve více než 40 zemích světa.

2019

Vydali jsme nový systém samoregistrace dárců pro finský registr.

2020

Stali jsme se členy ČISOK

Rozšířili jsme spolupráci se společností EladHealth a stali jsme se členy Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Vedení společnosti

Ariel Steiner
Ing. Ariel Steiner, RNDr.

Ředitel společnosti

David Steiner
Mgr. Ing. David Steiner, MBA, Ph.D.

Jednatel společnosti

Zuzana Holubová
Zuzana Holubová

Provozní manažerka & Manažerka kvality a bezpečnosti

Vladislav Malovičko
Bc. Vladislav Malovičko

Projektový manažer

Albert Mustafin
BS Albert Mustafin

Produktový manažer

Martin Novák
Mgr. Ing. Martin Novák

Produktový manažer

Miloslav Kavka
Ing. Miloslav Kavka, MBA

Projektový manažer

Certifikáty

Certifikace

Certifikace ISO 9001 a ISO 27001

Společnost Steiner, s.r.o. se dlouhodobě snaží zlepšovat kvalitu svých produktů a služeb. V roce 2011 jsme v tomto směru podnikli významný krok – úspěšně jsme dokončili certifikaci systému managementu kvality (QMS) dle normy ISO 9001 a současně také certifikaci systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ISO 27001. To je pro naše české i zahraniční zákazníky záruka, že splňujeme náročné požadavky těchto norem a dodržujeme mezinárodní standardy při vývoji informačních systému, poskytování služeb a řízení společnosti.

Certifikát ISBT 128

ICCBBA je mezinárodní nestátní subjekt v oficiálních vztazích se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), který spravuje, vyvíjí a uděluje licence ISBT 128; mezinárodní informační standard pro terminologii, kódování a označování léčivých přípravků lidského původu. ICCBBA spravuje přidělování globálně jedinečných identifikátorů licencovaným zařízením a spravuje standard ISBT 128, mezinárodní databáze pro identifikační čísla zařízení a kódy popisu produktu, podpůrnou dokumentaci a vzdělávací materiály.

Evropská unie

Projekty s podporou fondů EU

Evropská Unie

Společnost Steiner, s.r.o. realizuje projekt „Globální vyhledávací systém dárců krvetvorných buněk spol. Steiner“, jehož cílem je vytvoření mezinárodní databáze, která propojí několik desítek národních registrů a umožní jednoduché, rychlé a spolehlivé vyhledání nepříbuzenských dárců pomocí nové internetové aplikace. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

Realizovali jsme také projekt „Rozvoj vývojových kapacit firmy Steiner“ v rámci programu ICT a strategické služby, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace.

Společnost Steiner, s.r.o. realizuje projekt „Vývoj tržiště transfuzních přípravků“, jehož cílem je získání nových znalostí a postupů v oblastech transfuziologie, automatizace a biomedicíny. Nové poznatky budou uplatněny během multioborového průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje software Tržiště transfuzních přípravků, který umožní zapojeným zařízením transfuzní služby a zdravotnickým zařízením optimalizovat vzájemné prodeje, výměny a nákupy transfuzních přípravků.

TAČR

Projekt s podporou technologické agentury ČR

Projekt TRIMMUS (Transplant Immunology Decision Support System) naplňuje cíle programu TAČR KAPPA rozšířením spolupráce mezi českou společností Steiner, s.r.o. a oddělením imunologie Fakultní nemocnice v norském Oslu.

Cílem projektu je vyvinout softwarové řešení zcela pokrývající pracovní postupy transplantační imunologické laboratoře Fakultní nemocnice v Oslu tak, aby bylo možné opustit papírové způsoby komunikace při rutinních manuálních postupech, byla zvýšena bezpečnost pacientů při současném poskytování nejlepší možná péče, byly splněny požadavky na akreditaci, zlepšen tok informací a zvýšena bezpečnost dat, a v neposlední řadě zrychleny pracovní postupy a zkvalitněno rozhodování.

Pomocný diagram
Iln grand
tačr

Transplantační imunologie je lékařská věda zajišťující optimální shodu dárce a příjemce před alogenní transplantací buněk, tkání a pevných orgánů. Alogenní transplantace je komplexní proces zahrnující transplantační imunologii, dostupnost dárce, odpovídající kritéria, koordinaci a specializovaný lékařský personál. Univerzitní nemocnice v Oslu vyžaduje laboratorní informační systém pro transplantační imunologii, integrovaný se systémy podpory rozhodování, mapováním pracovních postupů a potransplantačními kontrolními registry.

Náš tým kombinuje IT dovednosti a HLA zkušenosti pracovníků společnosti Steiner, s.r.o., s laboratorními a klinickými znalostmi zdravotnického personálu Fakultní nemocnice v Oslo. Vzhledem k tomu, že veškerá transplantační imunologie, transplantace orgánů a stanovování shody HLA pro transplantaci kmenových buněk v Norsku probíhá v jednom centru, máme jedinečnou příležitost vyvinout a otestovat přínosy nového systému pro podporu rozhodování v transplantační imunologii (TRIMMUS). Ten zahrnuje všechny kroky od registrace vzorků v laboratoři transplantační imunologie prostřednictvím nástrojů pro podporu rozhodování pro spojení dostupných dárců s příjemci k vyhodnocení dlouhodobých výsledků po alogenní transplantaci. TRIMMUS nahradí ruční přenos dat a sníží tak riziko lidských chyb. TRIMMUS také představí všechna relevantní data a spustí algoritmy pro usnadnění rychlého a vhodného poradenství a rozhodování, čímž poskytne nejlepší možnou péči.

Steiner dodává softwarovou technologii a Univerzitní nemocnice v Oslu poskytuje lékařské odborné znalosti pro vývoj algoritmů a hodnocení výkonu každého algoritmu i celého řešení. Výstupy potransplantačních závěrů budou použity ke zlepšení předtransplantačních vyhledávacích algoritmů.

Poděkování

Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii (TRIMMUS) získal podporu ve výši 1,2 milionu € z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím fondů EHP a Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA.

Aktuality:

22.02.2022

K dnešnímu dni jsme zlepšili podmínky pro testování funkčnosti budoucí aplikace. Na straně společnosti Steiner byl zřízen nový virtuální server s výrazně vyšším výkonem, než měl ten stávající, takže každý den stihneme provést větší počet automatizovaných testů. V Oslo University Hospital byla do vývojového prostředí zkopírována aktuální data z produkčního serveru, a na nich budou funkčnost aplikace a nových algoritmů ověřovat bioinženýři a lékaři zapojení do projektu. Současně při této příležitosti ověříme správnost migrace dat do aktuálního databázového schématu

07.10.2021

Po deseti měsících intenzivní práce od zahájení projektu byla dokončena implementační fáze prvních úkolů nového produktu TRIMMUS (Transplant Immunology Decision Support System). V oblasti bioinformatického výzkumu a vývoje byl dokončen algoritmus pro vyhledávání dárců krevních destiček a algoritmy pro stanovení PRA, CRF and EPF. V oblasti softwarového výzkumu a vývoje bylo provedeno několik stovek změn uživatelského rozhraní, a bylo vytvořeno více než 2000 automatizovaných testů pro strojové ověřování správné funkčnosti celé aplikace.

Partneři

Přejít nahoru