BD CATO

Softwarové řešení pokrývající všechny fáze medikace

Softwarové řešení pokrývající všechny fáze medikace pro onkologická oddělení.

BD Cato je ucelené softwarové řešení pokrývající všechny fáze medikace: od úvodního sestavení dlouhodobého plánu, přes přípravu až po podání a evidenci cytostatických a dalších kritických léků.

BD Cato poskytuje komplexní pracovní prostředí pokrývající potřeby lékařů, lékárníků i sesterského týmu. Systém je možné integrovat do informačních systémů velkých nemocnic, ale může také fungovat zcela autonomně v menších zařízeních.

Onkologická oddělení

 • BD Cato nabízí propojené řešení zajištující elektronické posílání zpráv o medikaci od předpisu, přes přípravu v lékarně až po podání léku, tak že veškeré změny a dodatky k terapii jsou okamžitě komunikovány se všemi zainteresovanými uživateli.
 • Všechny moduly řešení BD Cato mohou komunikovat nejen vzájemně mezi sebou, ale také s ostatními systémy nemocnice jako je nemocniční informační systém, elektronická zdravotnická dokumentace (EZD), lékárenský systém, učetní systém, BI modul a další.
 • Nasazení BD Cato nejenže snižuje objem potřebné papírové dokumentace a nutných telefonických hovorů, ale také významně snižuje riziko chyb při přepisu medikace a přehlédnutých změn.
 • Detailní zachycení všech fází medikace v systému BD Cato pomáhá odhalit a zachytit riziko záměny či špatného dávkování léku v každé části procesu. Gravimetrická analýza zajišťuje přesnost při přípravě, automatické výpočty dávkování, systém varování a přednastavené režimy pomáhají snížit riziko chyb.
 • BD Cato zajištuje komplexní a plně automatizovanou dokumentaci včetně auditního záznamu ze všech pokrývaných procesů, včetně detailního protokolu o přípravě léku, možností evidence snímků z výroby a další.
 • Gravimetrická i volumetrická příprava
 • Systém ověřuje, že léky jsou připravovány s definovanou přesností a případně okamžitě upozorní na vzniklé chyby. Návod na přípravu je rozepsán po jednotlivých krocích a napojení na elektronickou váhu zajištuje přesnost při přípravě léků. Plánování i příprava léku je automaticky dokumentována pro výsledný protokol.
 • Ověřování čárovými kódy
 • Ověřování naskenováním GS1 a FMD čárových kódu pomáhá zajistit použití správného přípravku v každé části výroby
 • Visual documentation hardware (VDH) automaticky vytvoří snímek každé části přípravy, tím je zajištěna možnost vzdáleného ověření přípravy a komplexní dokumentace procesu.
 • Validace ke každé vydané verzi
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru