Prometheus

Informační systém pro registry dárců krvetvorných buněk

Celosvětově uznávaný informační systém pro registry dárců krvetvorných buněk

Prometheus je celosvětově uznávaný informační systém pro registry dárců krvetvorných buněk. Systém vede evidenci dárců kmenových buněk, pacientů a každodenního vyhledávání vhodných dárců pro pacienty. Umožňuje hlášení WMDA (World Marrow Donor Association) a lze jej také propojit s dalšími registry prostřednictvím EMDIS (European Marrow Donor Information System), mezinárodní sítě dárců kmenových buněk, která nyní pokrývá přes 90 % dárců po celém světě. Systém Prometheus využívá 26 registrů z celkem 40 registrů zapojených do této sítě.

Registr dárců krvetvorných buněk.

 • Prometheus je aplikace pro Windows, která podporuje následující databáze: Firebird, Oracle, PostgreSQL, MS SQL, Caché.
 • Slouží ke správě záznamů dárců (včetně CBU) a pacientů jak místních, tak zahraničních (EMDIS i non-EMDIS).
 • Základní funkcí Prometheus je komplexní vyhledávání dárců, které může poskytnout odpovídající pravděpodobnosti. Je spolehlivý, ověřený a může poskytovat každodenní aktualizace výsledků.
 • Prometheus je plně kompatibilní s mezinárodním komunikačním protokolem EMDIS umožňujícím výměnu žádostí dárců a výsledků.
 • Je možná integrace s dárcovskými centry a typizačními laboratořemi HLA. Přirozeně se může spojit s Orpheus HLA.
 • Prometheus pokrývá všechny hlavní kroky managementu transplantací: VT, TR, záznamy o transplantacích a odběrech, a nakonec záznamy o následných kontrolách.
 • Kontrola kvality dat systému automaticky každou noc kontroluje databázi dárců a varuje uživatele před nesrovnalostmi a možnými problémy.
 • Prometheus obsahuje několik analytických nástrojů pro různé statistické dotazy, kontroly konzistence databáze, vyhledávání nesystematických chyb v datech atd.
 • Dlouhodobá garance plnění akreditačních požadavků (WMDA, EMDIS)
 • Export do WMDA a dalších systémů
 • Dopisy a e-maily lze generovat pro dárce pomocí uživatelsky definovaných šablon
 • Velmi flexibilní systém, mnoho možností přizpůsobení
 • Přizpůsobené zprávy (na obrazovce, tisk, export do PDF, Excel, Word)
 • Software založený na MS Windows
  • statistiky a přehledy (např. výroční zpráva WMDA)
 • Více uživatelských práv a pravidel
 • HLA tabulky – aktualizované automaticky (vč. MAC) a přímo z primárních internetových zdrojů
 • Technická a uživatelská podpora
 • Snadno použitelná softwarová aplikace
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Všechna data v jednom systému, zálohy databáze
 • Validace ke každé vydané verzi
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru