Specializované moduly

Speciálně navržené moduly.

 

Nežádoucí události

Modul je určen pro evidenci události nebo okolnosti, která mohla vyústit nebo vyústila v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout.

Výčet možných typů událostí je uveden v číselníku taxonomie, který vychází z aktuálně platného metodického materiálu Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

Modul je schopen zajistit evidenci a postupy zpracování dle uživatelem definovaného sledu činností.

Klinické studie

Pro zdravotnická zařízení účastnící se klinických studií (komerčních/ akademických) nabízíme Modul podporující vedení vlastní agendy klinických studií a k evidenci její dokumentace a hodnocení léčby pacientů zařazených do některé z klinických studií dle zadání externích subjektů ve všech jejich fázích

 • nábor pacientů
 • ukončený nábor, pokračuje léčení a sledování pacientů
 • ukončování, archivování KS (ukončená KS)

Na základě regulací (v rámci KS jsou činnosti upraveny a regulovány zejména Zákonem o léčivech 378/2007 Sb., Vyhláškou o správné klinické praxi č. 226/2008 Sb., dále pak Good clinical Practice (GCP), smlouvy se zadavateli a průběžně kontrolovány externími monitory (Clinical Research Associate) modul klinických studií zajišťuje podporu pro tyto klíčové činnosti:

 • výběr
 • přípravu
 • realizaci
 • koordinaci
 • sběr a zadávání dat
 • monitoring
 • audity
 • archivaci klinických studií

Například spolehlivá identifikace nádorového onemocnění má mimořádný význam nejen z hlediska celospolečenského, ale i z hlediska medicinského a vědeckého. Nabízí exaktní epidemiologické údaje, které mohou být podkladem účinných preventivních opatření. "Z hlediska odborného pak přináší možnost zaznamenat stručnou formou přesný popis rozsahu nádoru, utřídění jeho charakteristických znaků, tedy informace nutné pro volbu optimální léčby a pro srovnání terapeutických výsledků z různých pracovišť." (“Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii”)

Onkologické oddělení.

 • Servisní podpora 24/7
 • Příznivá cena
 • Validace ke každé vydané verzi
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software