Perseus

Digitální podpora procesů v patologické laboratoři.

Pokrývá pracovní procesy pro patologii.

Program Perseus eviduje veškeré procesy prováděné v laboratoři Patologie, realizované zpravidla laborantkami. Těmi procesy jsou např. Přikrajování, Centrifugace, Zaléváním, Krájení, Barvení příp. Montování, Expedice. Program zároveň umožňuje všechny evidované procesy zobrazovat v různých formátech ve formě tiskových sestav a statistik pro interní nebo externí kontrolní účely. Program je také vybaven evidencí uživatelů a nastavení příslušných práv.

Oddělení patologie.

Jednotlivé procesy jsou nastaveny na zpracování následujících objektů:

 • Žádanka
 • Lahvička (orgán, materiál, vzorek)
 • Kazeta (blok, kazetka)
 • Sklo (sklíčko) 

  Ostatní procesy pro zpracování vypadají podobně. Následnost jednotlivých procesů je řízena typem vyšetření, které jsou:

  • B – Biopsie – fixovaný materiál
  • G – Gynekologie – sklo
  • C – Cytologie – punktát
  • C – Cytologie – sklo
  • B – Biopsie – konzultace – analýza
  • B – Biopsie – konzultace – diagnostika sklo
  • Rediagnostika (archivovaného vzorku)
  • Reanalýza (archivovaného vzorku)
  • B – Biopsie – peroperační
  • C – Cytologie – moč

   

  Pak třeba Biopsie se skládá z těchto procesů:

  • Přikrajování
  • Zalévání
  • Krájení
  • Barvení
  • volitelně Montování
  • Expedice

   

  Cytologie vypadá takto

  • Centrifugace
  • Volitelná možnost
   • Přikrajování
   • Zalévání
   • Krájení
  • Barvení
  • Volitelně Montování
  • Expedice

   

  Speciální případ je peroperační vyšetření s evidencí doby k dosažení diagnostiky. Má tyto procesy:

  • Připravit vzorek peroperační biopsie - zmražení
  • Krájení v mrazu
  • Barvení
  • Expedice
  • Diagnostika s evidencí času a jménem lékaře, kam bylo oznámení výsledků předáno
  • volitelně pokračování jako typ B
   • Biopsie – fixovaý materiál

   

  Zobrazení evidovaných kroků je buď ve formě průvodky nebo tiskových sestav s statistik.

  Průvodka obsahuje následující údaje:

  • Zobrazení všech uskutečněných evidovaných kroků
  • Kdo daný krok provedl
  • Kdy byl krok proveden

   

  Tiskové sestavy jsou např:

  • Pracovní list vzorku
  • Statistika provedených procesů dle pracovníků
  • Statistika činností lékaře
  • Souhrnná statistika (pro UZIS)

   

  Všechny uvedené výstupy mají možnost tisku nebo výstupu do externího souboru.

 • Přesná evidence procesů a jejich kroků v laboratoři – synchronizace evidence a reálných činností
 • Maximální využití čárových kódů
 • Eliminace případných lidských chyb v evidenci
 • Zjednodušení práce laborantů
 • Využití pro akreditaci
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Všechna data v jednom systému, zálohy databáze
 • Validace ke každé vydané verzi
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru