Projekt LIS pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Projekt LIS pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Účelem veřejné zakázky bylo dodávka a implementace Laboratorního informačního systému (dále také „LIS“) pro řešení následujících, vzájemně propojených oblastí činností a to: LIS – Biobanking, LIS – Vertikální audit / Skladové hospodářství, LIS – Kontrola kvality (QoC), Řízená laboratorní dokumentace a LIS pro imunogenetiku včetně integrace se stávajícími systémy v ÚHKT.

  • LIS – Biobanking: zajištění řízení a kontroly procesů Biobanking mezi LIS a roboticky řízeným skladem. Požadavkem na řešení bylo zajištění procesů pro vytváření sad vzorků, které budou označeny a informace o nich předány elektronickou formou robotovi, který vzorky ukládá.
  • Řešení LIS – Vertikální audit / Skladové hospodářství: evidence příjmu chemikálií využívaných v rámci měření, evidování výdeje chemikálií v rámci provozu LIS na daný přístroj a metodu v daném časovém intervalu.
  • Řešení LIS – Kontrola kvality: samostatný modul, který se využívá ke sběru výsledků kontrolních vzorků a jejich statistickému zpracování. Data se zpracovávají odděleně pro konkrétní kombinaci Přístroj – Kontrola – Metoda – Šarže – Hladina.
  • Řízenou laboratorní dokumentace: realizace procesů a nástroje pro vytváření, ukládání a revidování požadované laboratorní dokumentace v prostředí řízené laboratorní dokumentace ÚHKT.
  • LIS pro imunogenetiku: laboratorní informační systém, který kompletně pokrývá pracovní postupy HLA genotypizace a serotypizace prováděné v ÚHKT včetně systému vyhledávání dárců krevních destiček. Systém pokrývá celý proces laboratoře od přijetí žádanky na vyšetření se vzorky, přes zpracování vzorků, plánování pracovních listů, laboratorní proces, analýzu výsledků, jejich schválení a vydání výsledkové zprávy. Systém umožňuje vyhledání vhodných dárců krevních destiček z databáze a zajišťuje vyhledávání dle uživatelem zadaných kritérií, tak i vyhledávání vhodného dárce podle uloženého profilu příjemce krevních destiček.

Přejít nahoru