30th Congress of the ScandinavianTransplantation Society

30th Congress of the ScandinavianTransplantation Society

31.8.-2.9.2022 se naši norští kolegové zúčastnili 30th Congress of the Scandinavian Transplantation Society v Reykjavíku. V rámci kongresu přednesla Line Boulland příspěvek o programu Trimmus. Účastníkům byl k dispozici také poster představující program Trimmus.

Line Boulland přednáší o projektu TRIMMUS

30th Congress of the ScandinavianTransplantation Society Read More »