Trimmus

30th Congress of the ScandinavianTransplantation Society

30th Congress of the ScandinavianTransplantation Society

31.8.-2.9.2022 se naši norští kolegové zúčastnili 30th Congress of the Scandinavian Transplantation Society v Reykjavíku. V rámci kongresu přednesla Line Boulland příspěvek o programu Trimmus. Účastníkům byl k dispozici také poster představující program Trimmus.

Line Boulland přednáší o projektu TRIMMUS

30th Congress of the ScandinavianTransplantation Society Read More »

Konference EFI 2022

Sponzorská účast na 35th European Immunogenetics & Histocompatibility Conference

Ve dnech 17. – 20. 5. 2022 jsme se účastnili 35. ročníku evropské konference o imunogenetice a histokompatibilitě v holandském Amsterdamu. Přítomným účastníkům z řad odborné medicínské veřejnosti jsme prezentovali nový systém TRIMMUS.

Konference EFI 2022 Read More »

Přejít nahoru