Gabriela Kolářová

XXXVI. Olomoucké hematologické dny

XXXVI. Olomoucké hematologické dny

Ve dnech 22. – 24. 5. 2024 se naše společnost již tradičně zúčastní konference Olomoucké hematologické dny. I letos bude součástí Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a také Symposium on Advances in Molecular Hematology.

Konference se zaměří na odborné sekce, kde bude klást důraz na praktické, zajímavé a někdy i neobvyklé aspekty diagnostiky, léčby a řešení komplikací onemocnění krvetvorby. Na základech rozboru případových studií budou přednášející, panely odborníků a auditorium diskutovat současné možnosti komplexní péče o naše pacienty v reálném prostředí českého zdravotnictví.

Budete-li se účastnit této konference, můžete navštívit náš stánek a potkat se i s našimi kolegy.

Program lze nalézt na: https://www.olhemdny.cz

XXXVI. Olomoucké hematologické dny Read More »

Seminář ve spolupráci s firmou Becton Dickinson a obchodním oddělením Velvyslanectví USA

Propojená správa léků – Zlepšení logistických pracovních postupů a bezpečnosti nemocničních léků

Podíleli jsme se na organizaci semináře „Propojená správa léků – Zlepšení logistických pracovních postupů a bezpečnosti nemocničních léků “ , který se konal dne 5. 10. 2023 v Ambassador’s rezidenci, kde nás přivítal sám velvyslanec Bijan Sabet. Seminář byl vytvořen ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a firmou Becton Dickinson.

Seminář ve spolupráci s firmou Becton Dickinson a obchodním oddělením Velvyslanectví USA Read More »

2023 International Donor Registry Conference, Hanau, Germany

2023 International Donor Registry Conference, Hanau, Germany

Ve dnech 18. – 21. 6. 2023 se naše společnost zúčastnila již 13. mezinárodní konference WMDA, která se konala v německém Hanau. Mohli jste se zde setkat s našimi zástupci, kteří prezentovali poster týkající se projektu Trimmus (Transplant Immunology Decision Support System).

2023 International Donor Registry Conference, Hanau, Germany Read More »

3. ročník Pracovního setkání s AGEL Transfúzní službou a.s.

3. ročník Pracovního setkání s AGEL Transfúzní službou a.s.

Ve dnech 15. – 16. 6. 2023 proběhne již 3. ročník Pracovního setkání s AGEL Transfúzní službou a.s.

Na tomto setkání bude mimo jiné naše společnost prezentovat informační systém Amadeus, konkrétně změny, nové funkce a budoucnost vývoje tohoto systému a také proběhne ukázka našeho objednávkového systému Tempus.

3. ročník Pracovního setkání s AGEL Transfúzní službou a.s. Read More »

XXXV. Olomoucké hematologické dny, XXV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

XXXV. Olomoucké hematologické dny, XXV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

Ve dnech 24. – 26. 5. 2023 probíhají XXXV. Olomoucké hematologické dny, XXV. konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a naše společnost je toho součástí.

Rád se s Vámi setká jeden z našich projektových manažerů přímo u našeho stánku.

XXXV. Olomoucké hematologické dny, XXV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů Read More »

Projekt LIS pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Projekt LIS pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Účelem veřejné zakázky bylo dodávka a implementace Laboratorního informačního systému (dále také „LIS“) pro řešení následujících, vzájemně propojených oblastí činností a to: LIS – Biobanking, LIS – Vertikální audit / Skladové hospodářství, LIS – Kontrola kvality (QoC), Řízená laboratorní dokumentace a LIS pro imunogenetiku včetně integrace se stávajícími systémy v ÚHKT.

  • LIS – Biobanking: zajištění řízení a kontroly procesů Biobanking mezi LIS a roboticky řízeným skladem. Požadavkem na řešení bylo zajištění procesů pro vytváření sad vzorků, které budou označeny a informace o nich předány elektronickou formou robotovi, který vzorky ukládá.
  • Řešení LIS – Vertikální audit / Skladové hospodářství: evidence příjmu chemikálií využívaných v rámci měření, evidování výdeje chemikálií v rámci provozu LIS na daný přístroj a metodu v daném časovém intervalu.
  • Řešení LIS – Kontrola kvality: samostatný modul, který se využívá ke sběru výsledků kontrolních vzorků a jejich statistickému zpracování. Data se zpracovávají odděleně pro konkrétní kombinaci Přístroj – Kontrola – Metoda – Šarže – Hladina.
  • Řízenou laboratorní dokumentace: realizace procesů a nástroje pro vytváření, ukládání a revidování požadované laboratorní dokumentace v prostředí řízené laboratorní dokumentace ÚHKT.
  • LIS pro imunogenetiku: laboratorní informační systém, který kompletně pokrývá pracovní postupy HLA genotypizace a serotypizace prováděné v ÚHKT včetně systému vyhledávání dárců krevních destiček. Systém pokrývá celý proces laboratoře od přijetí žádanky na vyšetření se vzorky, přes zpracování vzorků, plánování pracovních listů, laboratorní proces, analýzu výsledků, jejich schválení a vydání výsledkové zprávy. Systém umožňuje vyhledání vhodných dárců krevních destiček z databáze a zajišťuje vyhledávání dle uživatelem zadaných kritérií, tak i vyhledávání vhodného dárce podle uloženého profilu příjemce krevních destiček.

Projekt LIS pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Read More »

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

Ve dnech 18. – 20. 1. 2023 proběhnou již 23. Pražské hematologické dny, kterých i my budeme jejich součástí a můžete se s námi setkat.

Dle předběžných informací se zúčastní více než 300 odborníků z České republiky a ze zahraničí.
Na akci bude kromě odborných jednání současně probíhat výstava partnerských firem a v určených termínech satelitní sympozia.

Více informací na: https://www.phd.cz/

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY Read More »

Přejít nahoru