Naše produkty

Nemocniční Informační Systém UNIS

UNIS

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Zjistit více

Laboratorní informační systém

Orpheus

Orpheus je moderní laboratorní informační systém, který nabízí komplexní řešení pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína. Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Zjistit více

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Zjistit více

Chcete vědět víc? Podívejte se na kompletní seznam našich produktů.


Konference EFI 2022

Ve termínu 17.- 20. května jsme se zúčastnili konference EFI 2022 v Amsterdamu, na které jsme představili projekt TRIMMUS odborné veřejnosti.

Více informací o projektu naleznete zde: http://www.steiner.cz/produkt-system-pro-podporu-rozhodovani-v-transplantacni-imunologii-trimmus

Vývoj tržiště transfuzních přípravků

Společnost Steiner, s.r.o. realizuje projekt Vývoj tržiště transfuzních přípravků, jehož cílem je získání nových znalostí a postupů v oblastech transfuziologie, automatizace a biomedicíny. Nové poznatky budou uplatněny během multioborového průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje software Tržiště transfuzních přípravků, který umožní zapojeným zařízením transfuzní služby a zdravotnickým zařízením optimalizovat vzájemné prodeje, výměny a nákupy transfuzních přípravků.

Projekt TRIMMUS programu KAPPA

Po deseti měsících intenzivní práce od zahájení projektu byla dokončena implementační fáze prvních úkolů nového produktu TRIMMUS (Transplant Immunology Decision Support System). V oblasti bioinformatického výzkumu a vývoje byl dokončen algoritmus pro vyhledávání dárců krevních destiček a algoritmy pro stanovení PRA, CRF and EPF. V oblasti softwarového výzkumu a vývoje bylo provedeno několik stovek změn uživatelského rozhraní, a bylo vytvořeno více než 2000 automatizovaných testů pro strojové ověřování správné funkčnosti celé aplikace.

Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii (TRIMMUS) získal podporu ve výši 1,2 milionu € z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím fondů EHP a Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA.

Více podrobností...

Rozhovor s jednatelem Steiner, s.r.o. v Lidových novinách o informačních systémech v izraelském zdravotnictví

Jednatel společnosti Steiner, s.r.o. Mgr. Ing. David Steiner, MBA, Ph.D. poskytl rozhovor Lidovým novinám, který byl publikován 22. ledna 2021. V rozhovoru hovořil mj. o zkušenostech s informačními systémy ve zdravotnictví Izraele a jejich využití v současné krizi související s epidemií koronaviru.

k přečtení zde

Stali jsme se členy ČISOK

26.9.2020 jsme se stali členy Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Recertifikace ISO 9001:2015 a 27001:2013

Dne 6.10.2020 nám byly úspěšně uděleny recertifikace ISO 9001:2015 a 27001:2013.

Vyšetření COVID-19

Spustili jsme objednávkový systém na vyšetření Covid-19 ve Fakultní nemocnici v Motole

Systém Chameleon: Nemocnice v Izraeli vybírají nejlepší jednotlivá softwarová řešení a otevřené IT systémy

https://www.tribune.cz/clanek/45702-nemocnice-v-izraeli-vybiraji-nejlepsi-jednotliva-softwarova-reseni-a-otevrene-it-systemy