Naše produkty

Univerzální Nemocniční Informační Systém

UNIS

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Zjistit více

Laboratorní informační systém

Orpheus

Orpheus je moderní laboratorní informační systém, který nabízí komplexní řešení pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína. Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Zjistit více

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Zjistit více

Chcete vědět víc? Podívejte se na kompletní seznam našich produktů.


Systém Chameleon: Nemocnice v Izraeli vybírají nejlepší jednotlivá softwarová řešení a otevřené IT systémy

https://www.tribune.cz/clanek/45702-nemocnice-v-izraeli-vybiraji-nejlepsi-jednotliva-softwarova-reseni-a-otevrene-it-systemy

Nový systém samoregistrace dárců

Úspěšně jsme vydali nový systém samoregistrace dárců pro finský registr.

Tento systém je k dispozici od prosince 2019 a výrazně urychluje a zjednodušuje nábor nových dárců, v podstatě umožňuje stát se dárcem z pohodlí domova.

Publikováno 31.1.2020

AMADEUS DAY

Dne 5. prosince 2019 se uskutečnilo každoroční Setkání uživatelů informačního systému Amadeus.

Publikováno 10.12.2019

UNIS DAY 2019

Dne 26. listopadu 2019 od 9:30 hodin se uskutečnilo každoroční Setkání uživatelů informačního systému UNIS.

Publikováno 02.12.2019

Česko-izraelský inovační den 2019

dne 6.11.2019 se společnost Steiner, s.r.o. zúčastní Česko-izraelského inovačního dne 2019 v Olomouci.

Publikováno 25.10.2019

Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting

Na konci září (25. - 27.9.2019) se v Praze konal Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting, kterého se zúčastnilo cca 90 osob z více než 30 zemí světa.

Publikováno 21.10.2019

Audit systému Amadeus

V první polovině roku 2019 naše společnost úspěšně prošla zákaznickým auditem dle směrnice GMP (Good Manifacturing Practice – ‚správná výrobní praxe‘). Jedná se o směrnici, která v podstatě představuje efektivní využití systému řízení kvality, jehož výsledkem je konečný produkt, který je bezpečný a ve shodě se specifikovanými požadavky. Výsledkem návštěvy auditorů bylo mimo jiné zjištění, že vývoj SW Amadeus je správně zdokumentován, personál je dobře vyškolený a produkt byl podroben předepsaným kontrolám a zkouškám (pro SW platí Annex 11). Audit prokázal, že firma Steiner pracuje v souladu se standardem GMP.

Publikováno 5.8.2019

O2 Pražská štafeta

27.6.2019 se naše dva firemní týmy (úspěšně) zúčastnily O2 Pražské štafety ve Stromovce.

Štafeta 3619 dokonce obsadila 67. místo z 655 týmů a 35. místo mezi smíšenými štafetami!

Publikováno 4.7.2019