Naše produkty

Univerzální Nemocniční Informační Systém

UNIS

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Zjistit více

Laboratorní informační systém

Orpheus

Orpheus je moderní laboratorní informační systém, který nabízí komplexní řešení pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína. Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Zjistit více

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Zjistit více

Chcete vědět víc? Podívejte se na kompletní seznam našich produktů.


Česko-izraelský inovační den 2019

dne 6.11.2019 se společnost Steiner, s.r.o. zúčastní Česko-izraelského inovačního dne 2019 v Olomouci.

Publikováno 25.10.2019

Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting

Na konci září (25. - 27.9.2019) se v Praze konal Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting, kterého se zúčastnilo cca 90 osob z více než 30 zemí světa.

Publikováno 21.10.2019

Audit systému Amadeus

V první polovině roku 2019 naše společnost úspěšně prošla zákaznickým auditem dle směrnice GMP (Good Manifacturing Practice – ‚správná výrobní praxe‘). Jedná se o směrnici, která v podstatě představuje efektivní využití systému řízení kvality, jehož výsledkem je konečný produkt, který je bezpečný a ve shodě se specifikovanými požadavky. Výsledkem návštěvy auditorů bylo mimo jiné zjištění, že vývoj SW Amadeus je správně zdokumentován, personál je dobře vyškolený a produkt byl podroben předepsaným kontrolám a zkouškám (pro SW platí Annex 11). Audit prokázal, že firma Steiner pracuje v souladu se standardem GMP.

Publikováno 5.8.2019

O2 Pražská štafeta

27.6.2019 se naše dva firemní týmy (úspěšně) zúčastnily O2 Pražské štafety ve Stromovce.

Štafeta 3619 dokonce obsadila 67. místo z 655 týmů a 35. místo mezi smíšenými štafetami!

Publikováno 4.7.2019

Release notes 186

Tým Prometheus vydal verzi 186, která je zaměřena především na novou implementaci rozhraní Prometheus-Orpheus, která umožňuje přenášet výsledky testů z laboratorního systému Orpheus do registru Prometheus jak pro dárce, tak pro pacienty.

Další vlastností je implementace toku dárcovského managementu pro dárce registrované na webových stránkách Finského Červeného kříže.

GRID musí být podporovány na stejné úrovni jako nejnovější verze Prometheus 185.

Publikováno 18.6.2019

Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting

S radostí oznamujeme, že se v Praze ve dnech 25. - 27. září 2019 uskuteční Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting.

Pro více informací prosím kontaktuje našeho office managera - steinova@steiner.cz

Publikováno 23.5.2019

 

Prometheus v Jihoafrické republice

Systém Prometheus zakoupil další jihoafrický registr Sunflower Fund, který aktivně rekrutuje dárce i mimo svou zemi.

Publikováno 17.4.2019

Ukrajina se stala naším 40. zákazníkem

Ukrajina se stala naším 40. zákazníkem poté, co Ministerstvo zdravotnictví v rámci většího programu, který pokryje všechny transplantační aktivity na Ukrajině, zakoupilo systém Prometheus.

 

Publikováno 15.4.2019