Naše produkty

Univerzální Nemocniční Informační Systém

UNIS

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Zjistit více

Laboratorní informační systém

Orpheus

Orpheus je moderní laboratorní informační systém, který nabízí komplexní řešení pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína. Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Zjistit více

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Zjistit více

Chcete vědět víc? Podívejte se na kompletní seznam našich produktů.


Projekt s podporou fondů EU

Společnost Steiner, s.r.o. realizuje projekt "Globální vyhledávací systém dárců krvetvorných buněk spol. Steiner", jehož cílem je vytvoření mezinárodní databáze, která propojí několik desítek národních registrů a umožní jednoduché, rychlé a spolehlivé vyhledání nepříbuzenských dárců pomocí nové internetové aplikace. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

Publikováno 20.12.2017

Prometheus spuštěn v Turecku

Dne 7.12.2017 byl systém Prometheus zprovozněn v Turecku (TURKOK - Turkish Stem Cell Coordination Centre, Ankara).

Publikováno 20.12.2017

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018!

Všem našim zákazníkům a partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018!

Publikováno 20.12.2017

Amadeus v Děčíně

Dne 1. listopadu byl zahájen provoz systému Amadeus na Hematologicko-transfuzním oddělení v Nemocnici Děčín, o.z.

Publikováno 30.11.2017

AMADEUS DAY

Dne 5. prosince 2017 od 9:30 hodin se uskuteční každoroční Setkání uživatelů informačního systému Amadeus. Pozvánky budou rozeslány mailem.

Publikováno 17.10.2017

UNIS DAY

Dne 12. prosince 2017 od 9:30 hodin se uskuteční každoroční Setkání uživatelů nemocničního informačního systému UNIS. Pozvánky budou odeslány mailem.

Publikováno 17.10.2017

Recertifikace ISO 9001:2015 a 27001:2013

Dne 6.10.2017 nám byly úspěšně uděleny recertifikace ISO 9001:2015 a 27001:2013.

Publikováno 17.10.2017

Zprovoznění nových internetových stránek

Dne 1.10.2017 byly zprovozněny nové internetové stránky naší firmy.

Publikováno 17.10.2017