Naše produkty

Univerzální Nemocniční Informační Systém

UNIS

UNIS je komplex programů, které řeší počítačové řízení provozu zdravotnických zařízení. Je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Je navržen pro nepřetržité provozy. Systém je složen ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.

Zjistit více

Laboratorní informační systém

Orpheus

Orpheus je moderní laboratorní informační systém, který nabízí komplexní řešení pro laboratoře: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, RIA laboratoře, sérologie, virologie, cytologie, genetika, alergologie, nukleární medicína, patologie a transfuzní medicína. Je využíván ve velkých laboratořích fakultních nemocnic, ale i v malých soukromých laboratořích.

Zjistit více

Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení

Amadeus

Amadeus je systém pro řízení provozu transfuzního oddělení, řeší: evidenci dárců, jejich odběry, zvaní dárců, laboratoře, výrobu a sklad krve a krevních derivátů, křížení krví, výstup pro ZP, fakturaci. Je sestaven z jednotlivých modulů, proto může být použit od velkých TO přes Odběrová místa až po Krevní banky.

Zjistit více

Chcete vědět víc? Podívejte se na kompletní seznam našich produktů.


Nový systém samoregistrace dárců

Úspěšně jsme vydali nový systém samoregistrace dárců pro finský registr.

Tento systém je k dispozici od prosince 2019 a výrazně urychluje a zjednodušuje nábor nových dárců, v podstatě umožňuje stát se dárcem z pohodlí domova.

Publikováno 31.1.2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!

Všem našim zákazníkům a partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020!

Publikováno 23.12.2019

AMADEUS DAY

Dne 5. prosince 2019 se uskutečnilo každoroční Setkání uživatelů informačního systému Amadeus.

Publikováno 10.12.2019

UNIS DAY 2019

Dne 26. listopadu 2019 od 9:30 hodin se uskutečnilo každoroční Setkání uživatelů informačního systému UNIS.

Publikováno 02.12.2019

Česko-izraelský inovační den 2019

dne 6.11.2019 se společnost Steiner, s.r.o. zúčastní Česko-izraelského inovačního dne 2019 v Olomouci.

Publikováno 25.10.2019

Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting

Na konci září (25. - 27.9.2019) se v Praze konal Prometheus User Group meeting and EMDIS User Group/Technical Group meeting, kterého se zúčastnilo cca 90 osob z více než 30 zemí světa.

Publikováno 21.10.2019

Audit systému Amadeus

V první polovině roku 2019 naše společnost úspěšně prošla zákaznickým auditem dle směrnice GMP (Good Manifacturing Practice – ‚správná výrobní praxe‘). Jedná se o směrnici, která v podstatě představuje efektivní využití systému řízení kvality, jehož výsledkem je konečný produkt, který je bezpečný a ve shodě se specifikovanými požadavky. Výsledkem návštěvy auditorů bylo mimo jiné zjištění, že vývoj SW Amadeus je správně zdokumentován, personál je dobře vyškolený a produkt byl podroben předepsaným kontrolám a zkouškám (pro SW platí Annex 11). Audit prokázal, že firma Steiner pracuje v souladu se standardem GMP.

Publikováno 5.8.2019

O2 Pražská štafeta

27.6.2019 se naše dva firemní týmy (úspěšně) zúčastnily O2 Pražské štafety ve Stromovce.

Štafeta 3619 dokonce obsadila 67. místo z 655 týmů a 35. místo mezi smíšenými štafetami!

Publikováno 4.7.2019