UNIS

Informační systém pro řízení provozu zdravotnických zařízení

Univerzální Nemocniční Informační Systém UNIS je komplexní integrovaná sada modulů, která pokrývá problematiku řízení provozu zdravotnických zařízení.

Univerzální Nemocniční informační Systém UNIS je komplexní integrovaná sada modulů, která pokrývá problematiku řízení provozu zdravotnických zařízení. Systém UNIS je vhodný jak pro rozsáhlá nemocniční prostředí, tak pro menší nemocniční celky nebo pro ambulantní zdravotnická zařízení. Systém UNIS je navržen pro nepřetržité nemocniční provozy. Architektura aplikačního prostředí UNIS je sestavena ze samostatných funkčních modulů, které lze sestavovat a zprovoznit podle konkrétních potřeb a požadavků každého zákazníka.

Zdravotnická zařízení, fakultní nemocnice.

Přehled modulů UNIS

 • Jádro systému UNIS pokrývá problematiku registru pacientů, přijímací kanceláře nemocnice, včetně výkazů NZIS, pojišťovnu a systém DRG.
 • Chorobopis pacienta pokrývá procesy práce lékaře na ambulantní a lůžkové části nemocnice.
 • Speciální moduly UNIS umožňují nad rámec chorobopisu řešit problematiku plánování a objednávání pacientů k hospitalizaci, prohlížení výsledků z komplementu, napojení systému na datové rozhraní MZ ČR.
 • Modul operačních sálů umožňuje vedení operační dokumentace a zadávání spotřeby materiálů na jednotlivé operace.
 • Modul účtování cizinců je speciální modul UNIS pokrývající evidence plateb a napojení na účtovací SW.
 • Radiodiagnostický modul pokrývá problematiku procesů provozu zobrazovacích pracovišť.
 • Systém pro řízení provozu transfuzních oddělení Amadeus je komplexní program pro oddělení TO.
 • Modul skladového hospodaření eviduje uskladnění materiálu na odděleních.
 • Modul pro objednávání služeb a materiálu řeší objednávky těchto komodit na úroveň oddělení a sleduje jejich případnou objednávku mimo ZZ a jejich dodávku objednávajícímu.
 • Modul protetika slouží pro řízení výroby protetických pomůcek.
 • Modul pro objednávání stravy řeší objednávku stravy pacientů.
 • Modul Manager umožňuje ekonomický pohled na provoz ZZ, porovnává příjmy a výdaje.
 • Laboratorní informační systém pokrývá provoz laboratoře.
 • Modul laboratoře mikrobiologie řeší provoz mikrobiologické laboratoře.
 • Modul patologie řeší provoz patologie.
 • Modul Oční umožňuje vedení operační dokumentace na Očních klinikách.

Jednotlivé moduly lze instalovat dle potřeb odběratele vzhledem k jejich modularitě. Všechny výše popsané moduly jsou vyvíjeny a instalovány výhradně naší firmou.

 • UNIS je koncipován jako otevřený systém, který lze propojit pomocí integračních rozhraní UNIS na další interní a externí systémy pro sdílení zdravotních záznamů a informací (ÚZIS, SÚKL, ČSSZ, MZ atd.) včetně napojení na moderní integrační sběrnice (ESB).

  Benefity:

  • Rozsáhlé zkušenosti s provozem velkých fakultních nemocnic
  • Nejširší pokrytí všech typů laboratoří na českém trhu
  • Zkušenosti s instalací vlastních laboratorních systémů po celém světě
  • On-line připojení přístrojů a analyzátorů
  • Automatizace zdravotnických procesů
  • Maximální využití technologie čárových a QR kódů
  • Soulad s českými i mezinárodními normami
  • Uživatelsky přívětivé prostředí
  • Levnější řešení než konkurenční firmy
  • Konfigurace dle skutečných potřeb zákazníka
  • Uživatelsky přívětivé prostředí
  • Všechna data v jednom systému, zálohy databáze
  • Validace ke každé vydané verzi
  • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
  • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
  • Certifikace ISBT 128
  • Profesionální uživatelská podpora
  • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
  • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru