Chameleon

Klinický informační systém, který slouží jako páteřní zdravotní záznam v elektronické podobě.

Informační systém, slouží jako páteřní zdravotní záznam v elektronické podobě.

Chameleon je vysoce kvalitní řešení elektronické zdravotnické dokumentace (EZD) založené na izraelské technologii a izraelské znalosti zdravotnické péče. Širokému spektru poskytovatelů zdravotnické péče a zdravotnických institucí umožňuje přejít z papírového zdravotnického záznamu na digitální, čímž přináší a poskytuje digitalizovanou horizontální perspektivu na proces hospitalizace. Tento širší pohled umožňuje zlepšení managementu zdrojů, zefektivnění administrativy a zlepšení bezpečnosti pacientů a klinických výsledků. Chameleon je navržen pro každý typ instituce napříč zdravotnictvím, včetně nemocnic s akutní péčí, dětských oddělení, ambulantních klinik a ordinací, rehabilitačních center, geriatrických a psychiatrických lékařských center a porodnictví.

Chameleon lze využít ve zdravotnických zařízeních i velkých fakultních nemocnicích.

Chameleon - izraelský systém, slouží jako páteřní zdravotní záznam v elektronické formě, který umožňuje back-end (integrační platforma) a front-end integrace dalších systémů nemocnice. Zlepšuje bezpečnost pacientům a klinickým výstupům, zefektivňuje Managment zdrojů a administrativu – „Jeden pacient – jeden záznam“ napříč organizací, dále v systému se dbá na klinickou kvalitu a bezpečnost – „správné informace dostupné správným lidem ve správný čas“. Specializované systémy pro českou legislativu. Chameleon je webový bezpečný systém, který má nízké náklady na instalaci a údržbu. Může běžet lokálně nebo v cloudu (Azure), dokonce stačí jedna instalace systému pro více nemocnic. Standardní integrace (IHE, HL7, FHIR, DICOM, atd.) a podpora mezinárodních standardů ve zdravotnictví. Pro každou nemocnici je důležitá Customizace a Chameleon má rozsáhlé možnosti, všechny data v databázi jsou ve vlastnictví nemocnice. V Chameleonu - Kompletní lékařské ošetření (EZD): Hospitalizační péče, Ambulantní oddělení, Denní stacionáře, Specializovaná oddělení, Předoperační péče, Operační sály. Systém by šlo využít i na specializované projekty (popáleniny, intervenční kardiologie).                 

 • Chameleon má více než 300 různých ambulancí, 25 000 uživatelů a 60 různých zdravotnických odborností.
 • Integrační platforma slouží k plynulému toků dat mezi všemi informačními systémy a zdravotnickými přístroji – mapování mezi protokoly a verzemi. Elad spoléhá na InterSystems co se týče vývoje nejnovější verze všech standardů (HL7, FHIR, IHE, atd.). . Do samotné InterSystems platformy potom lze zasouvat další "plug-iny". Např. pro napojení přístrojů pracujících přes sériové porty (monitory, ventilátory) Elad používá systém Capsule, který má naintegrovaný do Ensemble. Capsule provádí konverzi na HL7 protokol.
 • Capsule má obrovskou databázi rozhraní na přístroje, které udržuje pro 2500 zdravotnických zařízení. Pokud se tedy na trhu objeví nový přístroj, tak k němu rychle existuje interface v Capsule. Toto bylo v Izraeli využito k bleskovému projektu vytvoření nových oddělení intenzivní péče pro Covid-19 s využitím Chameleonu a napojením plicních ventilátorů, apod.
 • Pro české specializované standardy (DASTA) lze Ensemble použít také.
 • Pokud nemá nemocnice integrační platformu, tak je Chameleon dodán s application specific platformou, která slouží pouze pro integrace systému Chameleon. Do budoucna lze tuto licence upgradovat na plnou licenci pro nemocnici. Pokud nemocnice má integrační platformu InterSystems je Chameleon dodán levněji bez integrační platformy, využije licenci nemocnice. Doporučený postup výrobce: Chameleon je dodán s application specific platformou, protože má nemocnice jinou integrační platformu, která se pomocí standardů (HL7) napojí na celonemocniční platformu. Ensemble funguje jako blackbox.
 • Průběh implementace - navrhujeme pilotní projekt na jedné klinice nebo dokonce pracovišti jedné kliniky: NIS funguje jako ADT systém (příjem, přesun, propuštění pacienta) a posílá přes integrační platformu HL7 ADT zprávy do Chameleonu.
 • Účtování probíhá i nadále v NISu. Chameleon posílá data pro účtárnu přes integrační platformu (HL7 DFT zprávy).
 • Chameleon posílá zpět zprávy do NISu přes integrační platformu (HL7 ORU zprávy)
 • Můžeme také implementovat další HL7 zprávy a rozhraní. Projekt by měl sloužit jako proof of concept.

 

 

 

 • Zaměření na pacienta, ale zároveň zaměřené na uživatele (lékaře, sestry apod...) snadno ovladatelné a přehledné pro uživatele systému, systém se jim snaží ulehčit jejich „technickou práci“.
 • Velmi bezpečný webový systém s nízkými nároky na instalaci a údržbu.
 • Standardní integrace (IHE, HL7, FHIR, DICOM, atd.) = nemocnice si může sama integrovat systémy, napojovat přístroje.
 • Kompletní lékařské ošetření + speciální moduly př. onkologie, rehabilitace, gynekologie a porodnice, psychiatrie, dialýza, endoskopie.
 • Snadná Customizace s rozsáhlými možnostmi.
 • Funguje na principu „bezpapírové nemocnice“.
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Všechna data v jednom systému, zálohy databáze
 • Validace ke každé vydané verzi
 • Certifikace společnosti ISO 9001:2015
 • Certifikace společnosti ISO 27001:2013
 • Certifikace ISBT 128
 • Profesionální uživatelská podpora
 • Otevřené možnosti v přizpůsobení programu uživateli
 • 30 let zkušeností s vývojem zdravotnického software
Přejít nahoru